Blijft de subsidie voor zonnepanelen beschikbaar?

Agrarisch ondernemers met investeringsplannen in duurzame energie kunnen vanaf 24 november weer subsidie aanvragen. Dat is 8 weken later dan gepland. Bovendien wordt SDE+ nu SDE++. Wat verandert er deze subsidieronde?

De stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE) keert dit jaar terug in een vernieuwde versie. Onder de naam SDE++ wordt er €5 miljard beschikbaar gesteld om investeringen in duurzame energie te ondersteunen. De subsidieregeling is op een aantal essentiële onderdelen gewijzigd. “In hoofdlijnen komt het er op neer dat er nieuwe technieken zijn toegevoegd”, vertelt Robbert van Otterloo, SDE-adviseur bij RVO.nl. “Ook wordt de subsidie voortaan berekend op basis van vermeden ton CO2-uitstoot in plaats van een vergoeding voor de opgewekte energie.”

De subsidieregeling SDE+, die afgelopen voorjaar voor het laatst kon worden aangevraagd, was bedoeld voor bedrijven die duurzame energie wilden opwekken uit zon, wind, water, biomassa of geothermie. De vernieuwde SDE++ stimuleert ook andere emissiereductietechnologieën. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan aquathermie, warmtepompen, waterstofproductie en de daglichtkas.

Hoogte bedrag bepaalt kansrijkheid

Deze verbreding betekent volgens Van Otterloo niet automatisch dat de kans op toekenning van de subsidie voor zonneprojecten kleiner wordt. “Ondanks dat er meer technieken meedoen in de regeling is niet vooraf te zeggen of er ook voor een groter budget subsidie zal worden aangevraagd. Bovendien bepaalt de aanvrager het bedrag waarvoor wordt ingetekend. De hoogte van dat bedrag is medebepalend voor hoe kansrijk de aanvraag is.”
Met de subsidieregeling wil de overheid op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie realiseren. De goedkoopste technieken krijgen het geld, zodat de meeste CO2-reductie per euro subsidie wordt gerealiseerd. Een van de uitgangspunten blijft dat alleen de onrendabele top gesubsidieerd wordt. Oftewel, het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de opbrengst ervan.

De subsidieregeling is op dat vlak volgens de overheid bewezen effectief. Zo zouden verschillende technieken voor hernieuwbare elektriciteit de afgelopen jaren een forse kostprijsreductie hebben laten zien, waaronder het opwekken van zonne-energie. De verwachting is dan ook dat voor sommige technieken op korte termijn subsidie niet meer nodig zal zijn.

Openstelling 8 weken uitgesteld

De te ontvangen subsidie bedraagt in 2020 maximaal €300 per ton CO2. De eerste ronde van SDE++ zou aanvankelijk op 29 september opengesteld worden. Die openstelling is door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat met 8 weken uitgesteld naar 24 november. Onder meer omdat door de corona-uitbraak de verlening van de benodigde vergunningen voor een SDE++-subsidieaanvraag is vertraagd.
Met de aangepaste openstellingsdata hebben projecten volgens Wiebes voldoende tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. De afgelopen jaren werden de subsidierondes vaak overtekend. Of dat dit najaar ook het geval zal zijn, blijft gissen. “Daar kan RVO geen uitspraken over doen”, aldus Van Otterloo.

* Het betreft basisbedragen. Basisbedrag 2021 is voorlopig advies van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Deze businesscase is powered by:

Andere sector