Agrarische sector

Trio Investment ziet de combinatie van landbouw en zonne-energie op hetzelfde stuk land als de toekomst van grondgebonden zonne-energie. We streven naar echt dubbelgebruik: voor akkerbouwers betekent dit bijvoorbeeld strokenteelt tussen de panelen of het verbouwen van schaduwgewassen onder de panelen. Voor veehouders biedt het de mogelijkheid om het vee tussen en onder de panelen te laten grazen, met als bijkomend voordeel dat het vee beschermd wordt tegen hittestress en neerslag.

Extra voordelen

Daarnaast biedt deze aanpak nog meer voordelen voor de boer: op een stuk landbouwgrond kan hij of zij nu tweemaal inkomen genereren;

Deze duurzame energie kan vervolgens worden gebruikt in de bedrijfsvoering, waardoor de landbouwproducten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen en vaak tegen een premie kunnen worden verkocht. Denk hierbij aan PlanetProof-melk, die 2 cent per liter meer opbrengt.

Agri-PV

Vanaf 1 januari zullen Nederlandse provincies de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond verder beperken. Deze stap heeft tot doel het gebruik van landbouwgrond voor zonne-energieprojecten te beperken, in lijn met duurzame landgebruikspraktijken.
Echter, in deze context vinden wij het cruciaal om een belangrijk onderzoeksrapport te delen dat enkele jaren geleden is uitgevoerd door LTO Noord, de belangenorganisatie van boeren en tuinders in Nederland. Dit uitgebreide onderzoek benadrukt de voordelen van Agrovoltaïsche systemen, zoals hieronder wordt weergegeven.

Agri PV: Bevordering van Gewasgroei

Volgens het onderzoek hebben Agri PV-systemen een positieve invloed op de groei van gewassen. De schaduw die de zonnepanelen bieden, komt ten goede aan de gewassen wegens het handhaven van hogere bodemvochtigheidsniveaus. Waardoor ze zelfs in droge omstandigheden gedijen.

Agri PV en Dierenwelzijn

Interessant genoeg dienen zonnepanelen ook als beschutting voor vee, waardoor ze beschermd worden tegen zowel de brandende zon als regen. Dit verbetert niet alleen het dierenwelzijn, maar heeft ook een positief effect op de gezondheid van dieren en de melkproductie.

Op Weg naar Klimaatneutrale Melk

In de zoektocht naar klimaatneutrale melkproductie spelen Agrovoltaïsche systemen een belangrijke rol. Aangezien koeien een primaire bron van broeikasgasemissies zijn, bieden deze systemen een unieke oplossing. Door Agri PV te implementeren, kunnen melkveehouders hun milieubelasting verminderen zonder kostbare landbouwgrond op te offeren. Het kiezen voor een lage bedekking (10%) maakt Agrovoltaïsche systemen tot een schuilplaats voor koeien, terwijl tegelijkertijd een gunstig klimaat voor gewassen wordt gecreëerd.Bij TRIO Investment BV geloven we in het potentieel van Agrovoltaïsche systemen om duurzame landbouw en veeteelt te revolutioneren.
Raadpleeg de pdf-hier voor een gedetailleerde lezing van het onderzoek

Omgeving

We kijken samen met u en de omgeving naar de landschappelijke inpassing, zodat het beste ontwerp wordt bepaald en lokale voordelen worden behaald. Zo kan dit bijdragen aan ecologische versterking door bijvoorbeeld bloemen en kruidengrasland rondom te planten. Bovendien kunnen andere ideeën worden geïmplementeerd om de binding met de lokale gemeenschap te versterken.

Op verschillende locaties in Nederland werken we al samen met agrariërs om dit te verwezenlijken.

Contact

Heeft u een geschikte locatie voor zowel landbouw als energieproductie? Wilt u meer weten over onze werkwijze? En bent u enthousiast om samen met ons de boerderij van de toekomst vorm te geven? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Andere sector