Over ons

 Wij zijn gespecialiseerd in projectontwikkeling, bouw, installatie en financiering van duurzame energieprojecten die financierbaar en verzekerbaar zijn.

 Wij zijn gespecialiseerd in projectontwikkeling, bouw, installatie en financiering van duurzame energieprojecten die financierbaar en verzekerbaar zijn. Om onze doelen te bereiken werken we alleen met de meest gerenommeerde leveranciers van apparatuur en met technische, juridische en fiscale adviseurs met een bewezen staat van dienst.

Onze expertise op het gebied van duurzame energie is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van onze groepsmaatschappijen en aandeelhouders in de internationale projectfinancierings- en energiesector. Trio Investment werkt momenteel aan een projectpijplijn van 850 MWp in Europa en opkomende markten.
We zijn toegewijd aan het uitbreiden van onze projectportfolio en willen investeren in grondgebonden zonneparken, zonnedaken, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en drijvende zonneparken.

Duurzame én sociale impact

Trio Investment streeft naar duurzame en sociale impact, zowel nu als in de toekomst. Daarom investeren en verbinden we ons aan projecten voor meer dan 15 jaar. Op deze manier kunnen we meer bieden dan alleen een duurzaam energieproject en kunnen we de locatie-eigenaar voor de lange termijn ontzorgen. We denken na over hoe een project optimaal in de omgeving past, zowel op technisch als op sociaal en ecologisch gebied. Duurzame energieopwekking hoeft immers niet te betekenen dat de grond niet meer kan worden gebruikt voor landbouw of veeteelt.
Daarnaast willen we de behaalde winst delen met de omgeving. Dit kan variëren van lokale natuurbeplanting tot het verkrijgen van aandelen in het project, emissierechtenverdeling, faciliteiten voor vee, gratis oplaadpunten en gemeenschapsvoorzieningen zoals volkstuintjes en kinderboerderijen. Op deze manier combineren we duurzame energieopwekking met lokale voorzieningen en dragen we bij aan een positieve impact op de gemeenschap.
We zijn er trots op dat we een bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie om onze planeet CO2-neutraal te maken.

ISO Gecertificeerd

TRIO Investment BV heeft onlangs de prestigieuze ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 en 50001:2018 certificeringen ontvangen, als erkenning voor onze voortdurende inzet voor duurzame energiesystemen.
Van projectontwikkeling tot installatie, productie tot opslag, en investeringen in groene energie-initiatieven, wij zijn toegewijd aan het vormgeven van een groenere en duurzamere toekomst voor iedereen. Onze ISO-certificaten getuigen van onze toewijding aan excellentie en milieubewustzijn.
Als u meer wilt weten over onze certificeringen en onze voortdurende inspanningen om duurzaamheid te bevorderen, nodigen wij u uit om de bijgevoegde PDF te verkennen.
Bedankt dat u deel uitmaakt van deze opwindende reis naar een meer duurzame toekomst!

Burak Kartal

Managing Director

Tomris Kartal

Executive Vice President