Trio Investment laat ontwikkeling zonneparken achter zich: ‘Geen zonne-energiesysteem zonder een batterij’

De 2022-ronde van de SDE++ in de categorie zon-pv werd gedomineerd door Trio Investment. Het ontving 161,5 megawattpiek aan beschikkingen, waaronder 53 megawattpiek in de categorie zon op land.

Oprichter Burak Kartal ziet investeren in Nederlandse zonneparken, en de focus op zonnepanelen alleen, echter als een doodlopende weg. ‘De toekomst is aan zon op dak, integrale energiesystemen en wellicht waterstof.’

Kartal richtte Trio Investment in 2016 op. Dat deed hij niet zonder ervaring. Als consultant bij de Wereldbank en Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en investeerder in hernieuwbare energie was hij de jaren daarvoor al betrokken bij de uitrol van 475 megawattpiek aan zonnepaneel- en 77 megawatt aan windprojecten in Turkije en West-Europa. Met Trio Investment realiseerde hij, met zichzelf als enige werknemer en 2 Duitse pensioenfondsen als grote investeringspartners, zijn eerste zonne-energieproject in 2018. Sindsdien groeide het bedrijf snel uit tot de 43 werknemers van nu en een topspeler in de zakelijke Nederlandse zonne-energiemarkt.

Onderbouwen en vormgeven

‘Het kan ontzettend hard gaan in onze sector’, aldus Kartal. ‘Maar onderscheidend vermogen is van groot belang voor succes. Wij hebben de nodige expertise op het gebied van investeren en financieringskracht. Projecten worden echter complexer. Rendement is key. Dat geldt echter ook voor multifunctionaliteit; waarde toevoegen op andere vlakken dan het opwekken van zonnestroom. Dat doen we onder andere met behulp van een eigen engineering- en landschapsarchitectenteam. Maar we werken ook nauw samen met kennisinstituten bij het onderbouwen en vormgeven van projecten, bijvoorbeeld dat voor Delta Farms in Kats op Noord-Beveland.’

Levenscyclus en gezondheid

Het zonne-energiesysteem voor het Zeeuwse Delta Farms was, hoewel het werd aangemerkt als grondgebonden, feitelijk het grootste zonnedak dat in de SDE++-ronde van 2022 werd toegekend. Het betreft een solar overkapping van 29,8 megawattpiek boven de bassins waarin wormen worden gekweekt. Zo’n installatie heeft effect op de levenscyclus van de wormen. Trio Investments onderzocht die samen met TNO en Wageningen University & Research, en ontwierp een installatie die de gezondheid en productie van de wormen bevorderde, onder andere door ze af te schermen van hitte en een optimale temperatuurregeling. Met de combinatie van luchtwaterwarmtepompen die gevoed worden door de zonnepanelen, zal de productie van wormen hoogstwaarschijnlijk verdriedubbelen door een nog geavanceerdere beheersing van het klimaat voor de wormen.

Juiste balans

Kartal: ‘Nog zo’n samenwerking, in dit geval bijvoorbeeld met meerdere consultants, betreft de ontwikkeling en demonstratie van een agri-pv-installatie voor een melkveebedrijf in West-Friesland. Het combineren van weiden waarin koeien kunnen grazen onder een overkapping van zonnepanelen is veelbelovend, je kunt 2 verdienmodellen combineren en land dubbel gebruiken. Maar je moet dan wel vele factoren meenemen – zoals veiligheid, de wenselijke ruimte voor koeien, hun gedrag, warmteontwikkeling en de waterhuishouding – om tot de juiste balans te komen, een rendabele zonnepaneelinstallatie én een optimale melkproductie. Voor deze locatie stelde LTO een rapport op voor ons ten aanzien van het ontwerp. Normaliter zijn zij geen voorstander van zonnepanelen op agrarisch land, maar in dit geval waren ze zeer positief.’

Lees het volledige artikel van Solar Magazine hier

Andere sector