Gezamenlijk aan de slag, tegen net-congestie

Trio en Doral Hydrogen Europe starten Joint Venture voor nieuwe projecten en gaan met vereende krachten net-congestie aanpakken.

Doral Hydrogen Europe, een pionier op het gebied van innovatieve hernieuwbare energie, en Trio Investment, een vooruitstrevende investeringsmaatschappij die zich inzet voor duurzame ontwikkeling, zijn verheugd een strategische samenwerking aan te kondigen.

De Joint Venture is gericht op het realiseren van initiatieven voor hernieuwbare energie en het stimuleren van de productie van groene waterstof. Deze samenwerking beoogt een bijdrage te leveren tegen net-congestie die de huidige ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie vertraagt of zelfs stil legt. 

Trio Investment zal het voortouw nemen met het initiëren van projecten voor hernieuwbare energie met groot potentieel voor de productie van groene waterstof. Doral heeft gedegen kennis en investeringen in oplossingen op het gebied van opslag en distributie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen door de productie van groene waterstof. De samenwerking markeert een belangrijke stap voorwaarts in het verwezenlijken van de gedeelde visie op een schonere en meer duurzame toekomst met een gezond groeipotentieel.

Jan Willem van der Lee, Managing Director van Doral Hydrogen Europe over deze samenwerking: “Onze partnerschap met Trio weerspiegelt onze gezamenlijke toewijding aan baanbrekende groene energie oplossingen. Samen doorbreken we barrières en bevorderen we een duurzame toekomst.”

Groene waterstof, een essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix, heeft het potentieel om de manier waarop we transport en energie-intensieve industrieën van energie voorzien, alsook het productieproces te transformeren. Waterstof zal daarmee een grote bijdrage leveren aan het bereiken van koolstofneutraliteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Burak Kartal, Trio Investment: “Samenwerken met Doral Hydrogen Europe vergroot onze impact. “Door innovatie en samenwerking realiseren we een groener, veerkrachtig energielandschap voor iedereen.”

Over de Doral Hydrogen Europe B.V.

De Doral Renewable Energy Resources Group (‘Doral Energy Group’) is een wereldwijd toonaangevend wereldwijd infrastructuurbedrijf voor hernieuwbare en milieuvriendelijke infrastructuur dat sinds 2007 actief is, met meer dan 18 GW in projecten in 6 landen over de hele wereld. Doral Hydrogen Europe is een dochteronderneming van de Doral Energy Group, die gespecialiseerd is in groene waterstof- en groene ammoniak projecten met aandacht voor de exploitatie ervan als geheel (d.w.z. inclusief de upstream hernieuwbare energie-onderdelen).

In Israël is Doral Hydrogen onlangs begonnen met de bouw van haar eerste groene waterstof project, in samenwerking met H2Pro en met de steun van de minister van Energie van Israël. Doral Energy Tech Ventures heeft geïnvesteerd in twee start-ups van groene waterstof elektrolyse (H2Pro, Verdagy) en ondersteunt waterstof onderzoek in de Technion en Bar-Ilan Universities (productie, transport, opslag).

Voor meer informatie: https://doral-energy.com/en/ 
Of neem contact op met Jan Willem van der Lee, Managing Director Doral Hydrogen Europe via jan@doral-energy.com

Over Trio Investment B.V.

Trio Investment BV, opgericht in 2016, is een investeringsmaatschappij voor hernieuwbare energie die actief is in Europa en opkomende markten. Ze zijn gespecialiseerd in projectontwikkeling, bouw, installatie en financiering van duurzame energieprojecten die financierbaar en verzekerbaar zijn. Om hun doelen te bereiken, werken ze alleen samen met de meest gerenommeerde leveranciers van apparatuur en technische, juridische en belastingadviseurs met een bewezen staat van dienst. 

Trio’s ervaring op het gebied van hernieuwbare energie komt voort uit de uitgebreide ervaring van haar groepsmaatschappijen en haar aandeelhouders in de internationale projectfinancierings- en energiesectoren. Trio werkt momenteel aan een project pijplijn van 1,2 GWp in Europa en opkomende markten.

Trio ontwikkelt zonne-energieprojecten op grond, daken, kassen, water en parkeerplaatsen door heel Nederland. Ze kunnen grondposities kopen of huren, zoeken naar manieren om zonne-energie te combineren met landbouw en zorgen ervoor dat het project goed past in het bestaande landschap. Dit proces gebeurt in samenspraak met de partners van Trio, maar ook met de dak- of grondeigenaren. 

 

Voor meer informatie: https://www.trioinvest.nl/default.asp  
Of neem contact op met Burak Kartal, Managing Director Trio Investment BV via burak.kartal@trioinvest.nl 

Andere sector