In ontwikkeling, Zonnepark op land Installation

Every situation is unique. That is why we are happy to meet with you and make an offer tailored to your specific situation.

IJweg

Overview

Location

Hoofddorp Noord-Holland Netherlands

Land Area

25 Ha

Zoning

Agriculture and Solar

SDE

Not yet applied

Installed Capacity DC

28 MW

De Reden Achter het Project

De gemeente Haarlemmermeer had de ambitie om aanzienlijk meer duurzame energie binnen haar eigen gemeente op te wekken. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 14 mei 2020 het Beleidskader Haarlemmermeer Zonnevelden aangenomen, waarin zoekgebieden worden aangewezen voor de bouw van zonneparken. Er is initiatief genomen om een zonnepark te bouwen op landbouwgronden aan de IJweg in Hoofddorp. Deze percelen maken deel uit van het zoekgebied voor grootschalige zonneparken in het bovengenoemde beleidskader.

De realisatie van een zonnepark op deze gronden is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan op de locatie. In het geldende bestemmingsplan heeft de locatie een agrarische bestemming en er zijn geen afwijkingsbevoegdheden voor de bouw van een zonnepark. Om de ontwikkeling juridisch mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning. De huidige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ter rechtvaardiging van deze afwijkingsprocedure.

Samenvatting van het Participatierapport

TRIO hecht veel belang aan een goede ruimtelijke en sociale integratie van het zonnepark. Duidelijke communicatie met lokale belanghebbenden, waaronder bewoners, is van groot belang. Daarom hebben we in overleg met de Gemeente Haarlemmermeer ons Participatie- en Communicatieplan opgesteld. Dit plan toont alle mogelijke vormen van participatie en hoe we het proces zullen uitvoeren in overleg met de omgeving. Dit rapport dient als een verslag van de uitkomst van de dialoog met de omgeving en de uitvoering van het participatieplan. Het proces is verdeeld in drie fasen.

De eerstefase

dient als kennismaking met de directe omgeving en relevante belanghebbenden uit de omgeving. In deze fase werden ook wensen verzameld voor mogelijke aanpassingen of toevoegingen aan het proces.

Het doel van de eerste fase van het participatieproces was het identificeren en leren kennen van alle lokale belanghebbenden met een mogelijke relatie tot het project en hen te betrekken bij de keuzes die moeten worden gemaakt bij de uitvoering van ons participatieplan en voorstel voor lokaal eigendom.

In deze fase heeft ontwikkelaar TRIO kennismakingsgesprekken gevoerd met de directe buren van het project, de Vereniging Dorp Vijfhuizen, en de leverancier van lokale groene energie Tegenstroom.

De tweede fase

omvat substantiële deelname aan het projectontwerp en verschillende vormen van financiële participatie met de verschillende belanghebbenden.

Vergaderingen werden opgezet zoals nodig, met de directe buurt van het project, en TRIO bezocht de bewoners om het vergunningsproces, ontwerp en financiële participatie te bespreken, en om verdere wensen te identificeren.

Op basis hiervan werd het conceptontwerp aangepast. Ook in deze fase werd de lokale of bredere omgeving van het project geïnformeerd over het project en mogelijkheden voor financiële participatie. Op basis van de verzamelde behoeften van de directe omgeving werd ook een extra groepssessie voor de directe omgeving toegevoegd in deze fase.

In december 2021 organiseerde TRIO één online en één groepssessie voor het lokale gebied rond het Ijweg Solar Project. Het doel van deze sessie was om mensen te informeren over het project, een overzicht te geven van de participatie tot nu toe en een blik te werpen op de toekomstige ontwikkeling.

De derde fase

omvat feedback over de resultaten van het participatieproces.

Financiële participatie wordt onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Deze omvatten een milieu­fonds, projectaandelen, gecertificeerde groene obligaties en collectief voordeel via lokale voorzieningen.

Voor het collectieve voordeel is een overeenkomst gesloten met de lokale energieleverancier Tegenstroom, die de opgewekte energie zal kopen en deze tegen een gereduceerd tarief aan haar aansluitingen zal aanbieden.

Wat betreft directe financiële participatie, ontwikkelt Trio Investment momenteel een passend aanbod op basis van de uitgesproken wensen met betrekking tot financiële betrokkenheid. Dit zal in januari aan de betrokken partijen worden aangeboden. Wat betreft het milieu­fonds hebben verschillende bewoners zich kandidaat gesteld voor het bestuur van het milieu­fonds. In overleg met het milieu­fonds zullen het beheer en de verdere interpretatie van de polderrandzone worden geconcretiseerd.